تابع countifs در اکسل -قسمت دوم– دوره فرمول های اساسی در اکسل

322

توی قسمت قبل یاد گرفتیم چطور از فرمول countifs به تنهایی استفاده کنیم. توی این قسمت با ترکیب countifs و conditional_formating افرادی که شرط ما برای اونها برقرار است رو به رنگ دلخواه در میاریم.

بدون نظر

پاسخ دادن