تابع sum در اکسل– دوره فرمول های اساسی در اکسل

247

مدرس: امیر دایی- در این بخش با تابع sum آشنا میشویم و یادمیگیریم که چگونه مجموع اعداد را به آسانی حساب کنیم؛ همچنین به طور تخصصی با کاربرد این تابع در vba آشنا میشویم.

بدون نظر

پاسخ دادن