تابع count در اکسل – دوره فرمول های اساسی در اکسل

219

در فرمول #count ما میخواهیم ببینیم در یک رنج یا رنج های مختلف چند عدد داریم. در آموزش زیر به طور خلاصه با این فرمول آشنا خواهید شد.

بدون نظر

پاسخ دادن